Vahvuuksien kautta

henkinen valmennus psyykkinen valmennus valmennus yrittäjä
Vahvuuksien kautta

Yrittäjien kouluttajana ja valmentajana olen jo pitkään huomannut arvostavan menetelmän merkityksen. Positiivisen, energisoivan ja vahvuuksien päälle rakennettavan osaamisen merkityksen onnistumisessa. Jatkuvien virheiden ja ongelmien löytämisen ja niihin keskittymisen sijaan vahvuuksiin ja myönteiseen tulevaisuuteen keskittyminen tuo aitoa muutosta ja hyvinvointia.

Jos yrittäjä lähtee kehittämään heikkouksiaan, hän unohtaa missä on parhaimmillaan, vahvimmillaan ja on loputtomassa heikkouksien suossa. Menestys ei synny virheitä korjaamalla, epäonnistumisen uhkalla tai pelolla. 

Luottamus itseen rakentuu sitä kautta, että tuntee itsensä ja vahvuutensa ja sitä kautta alkaa kasvaa siihen potentiaaliin, johon on tarkoitettu. 

Valmennuksissani olleet yrittäjät nostavat positiivisen itsetutkiskelun verkkokurssien ja valmennusten parhaaksi anniksi. Ratkaisukeskeinen, vahvuuksien kautta tehtävä valmennus yrittäjälle auttaa keskittymään positiiviseen ajatteluun, vahvuuksien tunnistamiseen.

Ryhmän erilaiset vahvuudet esiin ja voimavaraksi

Ratkaisukeskeisyys, vahvuuksia korostava valmennus ja yhteisöön kuuluminen lisää yrittäjän kyvykkyyttä. Kyvykäs yrittäjä uskoo itseensä ja luottaa tekemiseensä.

Vahvuuksia korostavassa valmennuksessa korostetaan yrittäjän erilaisuutta ja ainutkertaisuutta. Valmentajana havaitsen, sanoitan ja pyrin tietoisesti kehittämään yrittäjän vahvuuksia muiden ryhmässä olevien yrittäjien kanssa.

Yksinyrittäjien kanssa toimiessa tämä korostuu yhä vahvemmin. Kukaan yrittäjä ei voi hallita digiajan yrityksen toimintoja täysin yksin ja omalla osaamisella. Vahvuuksien tunnistaminen ja niiden päälle rakentaminen auttaa myös rakentamaan toimivia yhteistyösuhteita ja kasvua. Samalla luomme kestävää kasvua, sillä yrittäjä saattaa olla siinä harhaluulossa, että kunhan saan liikevaihdon kasvuun ja hommat pyörimään, helpottaa. Kyllä. Usein helpottaakin, mutta usein tulee uupumus. 

Havaitut vahvuudet auttavat yrittäjää luottamaan kykyihinsä ja luovat onnistumisia, uskoa voittamiseen ja verkoston ja suhteiden rakentamiseen. Kun ymmärtää omat vahvuutensa, pystyy rakentamaan toimivan suhteen muiden kanssa.

Yrittäjien valmennuksessa

1. Kannustan yrittäjää vahvuuksiensa löytämiseen persoonatestien, omien havaintojen ja kokemusten sekä lähipiirin ja verkoston avulla. 

2. Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa yrittäjä on aktiivinen toimija ja löytää ratkaisut sekä tekee itse valinnat. 

3. Valmennus antaa yrittäjälle turvallisen mahdollisuuden harjoitella ja kokeilla erilaista ajattelua ja tekemistä.

Valmentajana tehtäväni on auttaa yrittäjää löytämään omat yksilölliset vahvuudet. Vahvuuksia korostavassa valmennuksessa yrittäjälle muodostuu ymmärrys:

  • Millainen yrittäjä minä olen.
  • Missä olen hyvä.
  • Missä tarvitset muiden apua ja tukea.
  • Kuka on asiakkaani.
  • Miten yrittäjänä toimin ja miten johdan itseäni.
  • Miten luon vision tulevaisuuteen.

Käytän erilaisia työkaluja ja menetelmiä, kuten kysymyksiä, visualisointia ja rohkaisua, auttaakseni yrittäjää löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään niitä. Valmentajana toimii yrittäjän tukena ja kannustajana matkalla kohti tavoitteita.

Silti, ratkaisukeskeinen valmennus ei sulje pois haasteiden ja ongelmien käsittelyä. Sen sijaan se keskittyy enemmän ratkaisujen löytämiseen ja positiivisten tulosten aikaansaamiseen. Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen käsitellä myös rajoituksia ja esteitä, mutta pääpaino on ratkaisujen etsimisessä ja vahvuuksien hyödyntämisessä.

Kestävää yritystoimintaa

Ratkaisukeskeinen, vahvuuksien kautta tehtävä valmennus yrittäjälle auttaa keskittymään positiiviseen ajatteluun, vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä. Se voi auttaa yrittäjää saavuttamaan parempia tuloksia, lisäämään itsetuntemusta ja luottamusta sekä luomaan konkreettisia toimintasuunnitelmia.

Vahvuutensa tunnistava yrittäjä luo kestävää yritystoimintaa, verkostoituu oikeiden ihmisten kanssa, herättää luottamusta. Yrittäjä voi henkisesti hyvin ja yritys kasvaa taloudellisesti. 

Jutellaanko? Varaa 15 minuutin maksuton etäkahvihetki kanssani.

KYLLÄ HALUAN MUKAAN!

Kun sinun brändisi tarvitsee kirkastamista,  sinä tarvitset minua. 

Nakkaa minulle viesti

Emma Mieskonen valmentaa menestymään uupumatta

Jun 06, 2024

50+ vahvalla brändillä uuden alkuun

May 22, 2024