Miten psyykkinen valmennus eroaa terapiasta?

henkinen valmennus psyykkinen valmennus valmentaja
Mitä eroa psyykkisellä valmennuksella ja terapialla?

Ratkaisukeskeinen psyykkinen valmennus ja terapia ovat molemmat muotoja psykologisesta tuesta ja auttamisesta, mutta niiden lähestymistavat ja tavoitteet eroavat toisistaan. Niillä on erilaisia tavoitteita ja menetelmiä.

Koska minulta kysytään paljon mitä eroa näillä on ja mitä se psyykkinen valmennus oikein on, niin tässä lisää. 

Ratkaisukeskeinen psyykkinen valmennus

Ratkaisukeskeinen psyykkinen valmennus keskittyy pääasiassa tulevaisuuteen ja siihen, miten asiakas voi saavuttaa haluamansa tavoitteet ja ratkaista ongelmiaan. Tämä lähestymistapa perustuu siihen ajatukseen, että ihmisellä on jo olemassa voimavaroja ja taitoja, joiden avulla hän voi löytää ratkaisuja omiin haasteisiinsa.

Valmentaja auttaa asiakasta tunnistamaan vahvuutensa ja käyttämään niitä ongelmien ratkaisemiseksi. Valmennusprosessi keskittyy tulevaisuuden suuntaan ja konkreettisten toimintasuunnitelmien luomiseen.

Terapia

Toisaalta terapia keskittyy usein menneisyyden tapahtumiin ja niiden vaikutusten ymmärtämiseen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Terapia voi tutkia syvällisemmin henkilön tunteita, ajatuksia ja käyttäytymismalleja ja auttaa käsittelemään traumaattisia kokemuksia tai haitallisia ajatus- ja tunnemalleja. Terapian tavoitteena voi olla myös itsetuntemuksen lisääminen ja syvemmän ymmärryksen saaminen omasta psyykkisestä tilasta.

Ammattietiikka ja edellytykset auttaa muita

Merkittävä ero on myös ammatillinen tausta. Ratkaisukeskeinen psyykkinen valmennus voi olla avoin ammattilaisille eri taustoista, kuten valmentajille, mentoreille tai psykologeille. Terapia sen sijaan edellyttää yleensä terveydenhuollon ammattilaisen, kuten psykologin, psykiatrin tai sosiaalityöntekijän, osallistumista. Ammattinimikkeitä kuten valmentaja tai [lyhyt]terapeutti ei ole suojattu, joten periaatteessa niitä voi käyttää kuka vain. 

Joissakin tilanteissa terapiassa ja ratkaisukeskeisessä valmennuksessa voidaan hyödyntää samoja menetelmiä. Ammattilaisen valinta riippuu yleensä asiakkaan tarpeista, tilanteesta ja mieltymyksistä.

Itse opiskelen psyykkistä valmennusta 30 opintopisteen verran 1,5 vuotta Hämeen kesäyliopistossa Anita Hedmanin ja muiden ammattilaisten johdolla. 

Tule juttelemaan! Tutustutaan ja katsotaan voisinko olla sinun valmentajasi.

Kun sinun brändisi tarvitsee kirkastamista,  sinä tarvitset minua. 

Nakkaa minulle viesti

Emma Mieskonen valmentaa menestymään uupumatta

Jun 06, 2024

50+ vahvalla brändillä uuden alkuun

May 22, 2024