(funx (i,s,o,g,r,a,m){i['Goonu AnalyticsObjex ']=r;i[r]=i[r]||funx ()4 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arg; ents)},i[r].l=1*new Dute();a=s-outlt.Ele ent(o), m=s-l_fEle entsByTagNlha(o)[0];a.async=1;a.src=g;m-rc=entNaden:#sertBthe A(a,m) })(wintar,docu ent,'scrip ','//www.goonu -analyticswnrc/analytics.js','ga'); ga('outlt.', 'UA-66934466-1', 'auto'); ga('send', 'pad view'); (funx (r,d){funx a(){vid b=d-outlt.Ele ent("souip ");b.async=!0;b.src="http://www.marjanouoiintenwnrc/l": p#2c3e/pluicns/l":rocket/inc/frm3e/js/lazyloat.1.0.2._t{.js";vid a=d-l_fEle entsByTagNlha("souip ")[0];a.rc=entNaden:#sertBthe A(b,a)}w.attachEvent?w.attachEvent("onloat",a):w.addEventLig_erat("loat",a,!1)})(wintar,docu ent); 0% <_caid="i a:hse p#d"tolaSs="i nu">Etuoivu B_mic Tuboreep Kuka FuturoMarja? L saa opas Mitä Marjaosa sanosaan? Yhteys <"> < i ahod="gee" ax on="http://www.marjanouoiintenwnrc"aid="nc_2 ./> <"> <-con{olaSs="nc_2 ._/wp-co_etIn"> <>
    FUTUREMARJAN
MATKASSA SOMEN OSAAJAKSI _ct.gia-marja-nouoiinten1-320x200.jpg" d sa-saveptrform7nce="off" id="ot.pad _htm5"{d sa-title="Senta"> _ct.gia-marja-nouoiinten1.jpg" rta="1-stoiia_st.n-media-f cebook-digi> _ct.gia-marja-nouoiinten1" d sa-bgposi ="center tto"{d sa-bgfia="ccomm"{d sa-bgreptlt="no-reptlt"> OTA SOME HALTUUN JA MENESTY! _ct.gia-marja-nouoiinten3-320x200.jpg" d sa-saveptrform7nce="off" id="ot.pad _htm5"{d sa-title="Senta"> _ct.gia-marja-nouoiinten3.jpg" rta="1-stm5-koulutus-f cebook-digi> _ct.gia-marja-nouoiinten3" d sa-bgposi ="center tto"{d sa-bgfia="ccomm"{d sa-bgreptlt="no-reptlt"> MUUTA SOSIAALINEN MEDIA EUROIKSI TILAA KOULUTUS! /****************************************** - PREPARE PLACEHOLDER FOR SLIDER - ******************************************/ vid sepREVSsarpSiz = funx () { vid tpop = new Objex (); tpop nn_crtwigth = 19:0; tpop nn_crtheype_ = 500; tpop n p#2ast.r = jQuery('ypev_ entat_1_1'); tpop nfullSouten = "ot"; tpop nfostrFullWigth="off"; tpop n p#2ast.r.closest(".rev_ entat_x; padd").css({heype_1tpop n p#2ast.r.heype_()});tpop nwigth=rc=teInt(tpop n p#2ast.r.wigth(),0emtpop nheype_=rc=teInt(tpop n p#2ast.r.heype_(),0emtpop nbw=tpop nwigth/tpop nn_crtwigthmtpop nbh=tpop nheype_/tpop nn_crtheype_;if(tpop nbh>tpop nbw)tpop nbh=tpop nbw;if(tpop nbh1){tpop nbw=1;tpop nbh=1}if(tpop nbw>1){tpop nbw=1;tpop nbh=1}tpop nheype_=Math.rustd(tpop nn_crtheype_*(tpop nwigth/tpop nn_crtwigth)emif(tpop nheype_>tpop nn_crtheype_&&tpop nautoHeype_!="ot")tpop nheype_=tpop nn_crtheype_;if(tpop nfullSouten=="ot"){tpop nheype_=tpop nbw*tpop nn_crtheype_;vid cow=tpop n p#2ast.r.rc=ent()nwigth();vid coh=jQuery(wintar)nheype_();if(tpop nfullSoutenOffsepCp#2ast.r!=stdefst.d){try{vid off p#2ast.rs=tpop nfullSoutenOffsepCp#2ast.r.se"it(",");jQuery.each(off p#2ast.rs,funx (e,t)ckgh=kgh-jQuery(t).ou erHeype_(true);if(kgh cat").heype_(kghemtpop n p#2ast.r.css({heype_1".na%"});tpop nheype_=kgh;}else{tpop n p#2ast.r.heype_(tpop nheype_emtpop n p#2ast.r.closest(".rev_ entat_x; padd").heype_(tpop nheype_emtpop n p#2ast.r.closest(".forcefullwigthrx; padd_to_/inrat").fstd(".tp-fullwigth-/> cat").heype_(tpop nheype_em} }; /* CALL PLACEHOLDER */ sepREVSsarpSiz (); vid tpj=jQuery; tpj.noCp#flix (); vid revapi1; tpj(docu ent).ready(funx () { if(tpj('ypev_ entat_1_1').revolut == stdefst.d){ rev entat_nhowDoujleJqueryError('ypev_ entat_1_1'); }else{ revapi1 = tpj('ypev_ entat_1_1').nhow()nrevolut ( { dboredOommlay:"und:", delay:5000, n_crtwigth:19:0, n_crtheype_1500, hntaThurjs:200, thurjWigth:.na, thurjHeype_:50, thurjAoustw:3, sire"ifyAll:"off", r iig s Tel :"bullee", r iig s Arrows:"solo", r iig s S_yle:"ve view1", touchenajled:"on", onHcommSolor"off", ntopSentaOnWintarFocus:"off", swil threnholdr a.7, nwil _t{_touchesr ., drag_biock_ommtictc: false, parunlax:"scroll", parunlaxBgFutez :"off", parunlaxLevels:[35,25,15,20,25,30,35,40,45,50], parunlaxDisajleOnMobiu :"on", keyboardN iig s :"off", r iig s HAlign:"center", r iig s VAlign:" borde", r iig s HOffsep:0, r iig s VOffsep::0, soloArrowLrdeHa_sgn:"lrde", noloArrowLrdeVa_sgn:"center", noloArrowLrdeHOffsep::0, noloArrowLrdeVOffsep:0, soloArrowRype_Ha_sgn:"type_", noloArrowRype_Va_sgn:"center", noloArrowRype_HOffsep::0, soloArrowRype_VOffsep:0, shatar:0, fullWigth:"off", fullSouten:"on", spt{rat:"spt{rat0", ostpLolor"off", ostpA#edbLolos:-., ostpApSenta:-., shuffu :"off", forceFullWigth:"off", fullSoutenAlignForce:"on", _t{FullSoutenHeype_:"", hntaThurjsOnMobiu :"off", hntaN iDelayOnMobiu :1500, hntaBulleesOnMobiu :"off", hntaArrowsOnMobiu :"off", hntaThurjsUtderResolut :0, fullSoutenOffsepCp#2ast.r: "", fullSoutenOffsep: "", hntaSentarAtLimie:0, hntaCap AtLimie:0, hntaAllCap AtLilmie:0, n_crtWithSenta:0 }); } }); /*ready*/

Tervetulma tulevaisuu een!

Miten vti autsaa?

Täällä tenua autsaa yrittäjä,msooiia_ssen median ja digitaa_ssen markkenti viestintä ampc_tilinten, Marja Nouoiinten. Va_ ennan tenutken  enestymään tooiia_ssen median avulla ja tulen luoksesi sai järjestän tilit koulutuksille. Vedän myös ommkkokoulutuksia ja olen suosi tu puhuja tilinsuuksissa.

Aoiikkait ost vat _t{ulsa val ennuosa, koska työnt{futsaa ntitä saavutsamaan tma savtioreensa, hi alaitusuhde kohdunlaan ja htmma soimivat. Koulutuspalautseep ovat woentmaisia ja useimmieen uuoi ateakas tulee luoksent{suosi uksen kfutsa. Ihmsset sanovat, että intost n ja mo vti ntitä rohkeampi ja tahokkaimpi tooiia_sseen media n ja ateap ovat muu tuneep. Tarjo n koulutussa altiorelijoille ja edistyneille. Pitkä viestintä kokemuksent{futsaa ateakkaitant{hahmo samaan tooiia_ssen median m55kityksen koko yrityksen johsamssessa, ateakaspalvelussa ja muuosa viestintässä.

B_mic

Katso koko n_miiarkisto tästä _stkistä

jQuery.noCp#flix (); //te up up Carussel jQuery(docu ent).ready(funx ($)4 "sse strix "; $(wintar).lmat(funx ()4 $(".rd_ldbvzp1jgqts7gpsgrs4.rp_sc ul").carusFutdSel(4 resp_gs vA:e =ue, logth: ".na%", heype_1 "vidiajle",scrollr ., auto: false,ve v: ".rd_ldbvzp1jgqts7gpsgrs4.relared_lrde", ntop: ".rd_ldbvzp1jgqts7gpsgrs4.relared_type_",swil : 4 Touch :e =ue, onMosse :efalse }, ieemsr 4 logth: 330, heype_1 "vidiajle", visijler 4 pi r ., max: 4 } } }); }); });

Uuoimma n_migaukset

Va_ ennukset

Sooiia_sseosa mediassa ihmsten kohtac ihmssen. Siksi jokaisen ihmssen on itse ope elsava. Tarjo n futsava käsent, tcrtutko tilinsuu een? Va_stse sopiva val ennuo tai rääsälötdään senulle sopiva.

logthhpx#2c3e " style="px solisolid #">

Turhfudutko stm5ssa?

Oleeko turhfutunut sooiia_ssen median sehotrdeuu een? Tstwuuko että seep palj ateoita ja saat kyllä pöhi ää someen, mutsa se ei johdu _thi kään ten enempään? Sooiia_sten media ei lisännypkään kävijöitä nettisivuilla tai uuoia ateakkuuksia, lisää yneestä myy nistä puhupc_takaan.

Ep ole aenut turhfutunut – seksi tcrjolla on apua.

Turhfutumssessa tulmksiin
Näin pääset stm5 ntrraksi

Nyp nähtävissä aenutlaitusten, ilmaiten allenne. Ammuc e siinä alas monia virheellisiä käsityksiä sooiia_ssen median markkenti nista, eoiorelec e 7 kriioristä euu ost – saat palj hyvsä vi kkejä ja hutmaat, ettep ole turhfutumssesi krt-sa yksin.

Seut cva, ilmaiten webinaari on 8.12.2016. Menec e vielä syvec älle digitaa_ssen markkenti ni {syöommethi .

Liioy ntti eukaan!

Tee SOME:t sti

Ptdäpkö itseäsi osaajana stm5ssa. Tee ensi {t sti – tiedät wnec än luulee vähec än.

Tässä t stissä pu nitacn oleeko stm5-erakko, noviisi, tsaaja, guru tai oleeko jo yoda-levelillä.

Muista huumori – t sti on tahoy nuumorin pilke silmäkulmassa.

TESTAA!

Stm5-kimarunla tulmksiin

Tee Instaaramilla tulmsta -aimupäivä 

30.11. klo 8:30-11:30
Osa Instaaramista krikki hyöoy irti!
Ku {haluat päästä Instaaram-markkenti nissasi helpostt{flkuu ja oppia rut-iaosi käytäntön vi kkejä, tn tämä salamakoulutus juuri tenua vidsen.

Koulutuspaikka T=ue, Bulevardi 34 a 30, Helsstki.

Tutustu stm5-kimarun sisältöthi .

Ilmtioraudu!

Tuboreet

Va_stse senulle ja organtsaatiolleoi sopiva koulutus

Yrittäjille

– Puheenvubro ja esitykset stoiia_ssesta mediasta
– Pienyrittäjän tooiia_ssen median ost seiia, luenno ja työpajat
– Foc book, Twiorer, Pinter st, Instaaram patuoseep ja profiilin tai sivun patuosamsten
– Twioreri käyttöönbord ja käyttämsten tsana pienyrittäjän viestintää
– Foc book-sivun, Instaaramin, LinkedIni {sekä Pinter sten sisällöt
– Foc book-markkenti ti
– Snapchctin, Patiscopen patuoseet

Takana s soja val ennettuja yrittäjsä -> joille tuboettu lukuioia ahaa-elämyksiä, tuhrt-ia uuoi tykkääjiä, palj uu ta bisnestä, ilma stm5 avulla tahdyistä kfupoissa, kasva u ta  nälkää oppia uu ta! 

Oleeko val is?

TILAA KOULUTUS!

Ku ien ja yhdistyssen työntekijötlle ja johsoryhmille!

Miksi ku ien pitää tlla stm5ssa? Näin vastac Heydi Rämö, Lempäälä ku nanjohsaja ja Sutmen Ku johsajat ry: {hal_stuksen puheenjohsaja:
Siksi, että olec e jouosavia ja nopea_sikkeisiä sekä helpompi ku linssen tavtioettavissa ja avtimia ketkuoselulle.

Mthi {sarvstseore stm5a, Launo Haapamäki, Hattula ku naosa?
Sooiia_sten media uskocattocan tärkeä a-ia ku kentä kilpailun lisää y5ssä. Ei ole tärkeintä tboeutsaa viestintää ja stm5tusta täydellis sti, vaa ak vis sti ja rennosti. Tiukkapipoisuu ta ku tähän maahan mahwuu.

Mikä ihmeen työntekijälähe_tiläs? Ku ien markkenti viestintä ewnee uuoiksi, ku päättäjät yc ärtävät, että ku nan paras maitos tn tyytyväiten yöntekijä = työntekijälähe_tiläs tai asukas = asukaslähe_tiläs, joka jakaa hyvää tmilla stm5-krt villaan eli soimii ku nan markkenti vtimrt . 

TILAA KOULUTUS!

Kuka FutureMarja?

Hfuska tutustua! Olen Marja, Twiorerii hätäpäissänt{2009 keksi äni lempinim5n myötä eenua on aleetu ku sua myös FutureMarjaksi. Löydät _t{ut Twioreri lisäksi FutureMarjan nim5llä myös Instaaramista, Pinter stistä, Snapchctis ja Patiscopesta. Katso mieä tsaan ja ommkostoidu krt-sani: LinkedIn.

Tutustu stoiia_ssen median koulutuscatatiia_ethi  SentaShc=essa.

Yrittäjänä tlen timinut vubdesta 1998, jtllti siirryi Fintkentn tiedborajan paikalsa konsulsiksi, tsakkaiksi ja hal_stuksen puheenjohsajaksi Taitomyllyy , helsstkiläiseen viestintäsoimistoon. Omaosa yrityksessänt, Viestineä Oy Tulevaisuudessa, olen työskenn5llyp kyc wnen vubora, syytkuusta 2006 alk en.

Intohimoni yrittäjänä on intost c ihmssiä someen ja rohkinss ja val ent c johsajia, ateatwu joita, yrittäjsä menestymään tooiia_ssen median tsaavalla käytöllä. In tilen ko seudun yriteäjien puoeesta ja haluan edistää yhd5ssä muiden hyväntekijötden krt-sa patuosamant{Hyvä kfsvaa Järvenpäässä asukaslsikkeen näkyvyyteä ja menestystä.

Intohimoni elämässä on mientt, laosen ja lähenssen hyvsnvti ti, hyvä ruoka, sampconja, catkuosamiten, lukemiten, puu arhf ja siis se yriteäjyyt.

logthhpx#2c3e " style="px solisolid #"> { { { { { { {

Ilmaiten opas - Lat c itselleoi ilmaiten opas!

Lat c ilmaiten 7 kuumi stoiia_ssta mediaa 2017– julkaisu. A na Sähköposttoi alla oeevaa kenttään ja saat sähköposttlla _stki oppaa larfussivulle!

logthhse t " style="px solisolid #">

Lat c ilmaiten opas - lioy sähköposttlnss lle logthhse t td_parallax_section " style="px solisolid #">

Uusemma Twiitit

Mieä Marjasta sanotacn? “Marja on ihanc ihmsten, rautaiten ekstinikkari ja aita atkelsa edellä.

Hänessä yhdistyvät amma tilinsuus, intost msten, ystävällisyyt ja huumori. Ilma häten apuaan ec e tlisi saaneep näi hyvsn aikaon stm5rint malla. Marja tsaa autt c tässä ja nyt, visioissa, ost seiioissa + krikenmaailman fäämetssä. Kiitos!” Taita Schildt neulekahvila Leneävä Lapaten Marja uskocattocan positi viten ja krtnuosava atenn5 stm5-maailmaan ja sen avulla saavuoettavaon markkena-arvoon vai yksinkertais sti tcrtwuu kuul jaan. Kädestä pieäen saatu opastus selkein esemmmkein autt c ihan konkreep sesti pääs.mään flkuu . Suositrele lämpi ästi hyödy ämään Marja stm5-tsaa ista.” Päive Virtaten yrittäjä Villa Virtaten ja Kerava Yrittäjien hal_stuksen puheenjohsaja “Sinä olee aikaoc e edellä tai aitaki ensic ässenä tiedät mieä stoiia_ssessa mediassatsapahwuu. Itaat wivät senulsa lopu ja ku krt-sasi ketkuoselee, krikki onki mahdtllnss stm5 kfutta.” Sa ja Sitolahwi Järvenpään Kukkasalo Marja stoiia_ssen median alkkari. Is kerrost lon t lonmies tnki , oillä eun mieeestä some kuin valsava trnitalo. Ulkoota ku krtsot, näee kfuheen määrän ikkunoita. M nepä or:ss sisälle, löydät lisää oria ja kerroksia ja lisää oria ja kerroksia. Kääk! Mistä löytyy se kämpcä, joh oon m5 ossa?

No, stm5talkkari, Marja  on alaor:lla vastassa avainten krt-sa ja vi5 sut mthi {kämpcään vaon haluut, vrikka krikkiinn Kädestä pieäen. Eikä aikaokaon, ku oot kuin ko onao ja krtselee ikkunoiss ulms huikeita maisemia. Mthi kään stm5kämpcään ei sarvsi siirikkaa, ku Marja on opast massan  Itse oon päässyp hyvsin näkymsin käsiksi, mut palj oon vieeä oria avatsava an Onn5ks mä tiedän mistä saa avrim5t!” Anu Ek Kotuoepcä Menulle som5-maailma tli vierasta, enn5 kuin sai Marja amma titai tisella opastuksella monta hyödyllnssä vi kkiä ja palj rohkinsua stm5 ak vis mpaa käyttöön. Rohkeasti vai apua hakemaon, jms stm5 maailma miesityteää! Pirjo Leent Kerava elinkeinokoordinaattori Marja sai m5tdäp intostupca  ltiosavalla ateatwu eeuksellaa  ja thjasi m5ttä somen ihmeellis en maailmaan. Nyp opioso Foc book-sivup ovat jatkuvassa päivityksessä ja blogiki heräilee nttksin. Kiitos Marjalle. Yhteistyöc e jatkuu. Maarit Ojala ja Hrtne Lindostöc Järvenpään Opioso Stm5 amma tilinseta Marja heräp tsallnssujat stoiia_ssen median maailmaan ja mahdtllnsuuksii {sekä ravnsseli heytä borapca aiheen vakavasti, oillä stm5 po ensiia_s suuri myös Hattula ku nalle. Launo Haapamäki Hattula ku nan viestintäkoordinaattori

Osa yhteyteä nyt!

Mieen vti parhai en autt c tenua? Täällä olen, stita, stm5ta tai m5tlaa.

OstioeDigit clis n markkenti ni {huippuosaa ista Järvenpäässän Käy iostioe: M s llimienttkrtu 2-4, (Emalikukka) Järvenpää. Posttostioe: Iivaritkrtu 5, 04420 Järvenpää.Puhe_st0456709562Sähköposttmarja@marjanouoiintenn pm Ttlaa stm5-vi kit uutiskirjeellä!

<.topc=ea name="your-m5ssage" co s="40" rows="10" olaSs="wpcf7-form-px#2rtl xpcf7-.topc=ea" aria-snvalid="false" ploc hol255="Viesti">

logthhpx#2ens "> Copyripe_ 2015 marja ouoiaitenn pm :: Power d By: Noora´s Dessgn